எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!
  • Components For Jet Mil

    ஜெட் மிலுக்கான கூறுகள்

    1. வெளியில் தாங்கி, பொருள் உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கவும், பின்னர் ஜாம். 2. வால்வு மற்றும் வால்வு கோர் ஆகியவை வார்ப்பு பாகங்கள், நீண்ட கால பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு சிதைப்பது இல்லை. 3.CNC செயல்முறை நல்ல துல்லியத்தை உறுதி செய்கிறது.