எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!
  • Popular Type Disc Type Jet Mill

    பிரபலமான வகை வட்டு வகை ஜெட் மில்

    வட்டு வகை (மீயொலி / பான்கேக்) ஜெட் மில். இயக்கக் கோட்பாடு: ஊசி மூலம் ஊசி மூலம் சுருக்கப்பட்ட காற்றினால் இயக்கப்படுகிறது , மூலப்பொருள் மீயொலி வேகத்திற்கு விரைவுபடுத்தப்பட்டு, அரைக்கும் அறையில் தொடு திசையில் செலுத்தப்பட்டு, மோதிக்கொண்டு துகள்களாக அரைக்கப்படுகிறது.